Botscan

Wat is een botscan?

Een botscan, of een skeletscintigrafie, is een onderzoek waarbij er een scan wordt gemaakt van het skelet. Hierbij wordt er eerst een licht radioactieve stof ingespoten die zich over het lichaam zal verspreiden. Vervolgens wordt er een scan gemaakt. Op plaatsen met letsels of afwijkingen zal er een verhoogde radioactiviteit waargenomen worden. Op deze manier kunnen aandoeningen van het skelet opgespoord worden, zoals bijvoorbeeld:

  • botbreuken;
  • artrose;
  • osteoporose (botdichtheid);
  • uitzaaiingen van een gezwel;
  • … .

Via een botscan kan ook de doorbloeding van het skelet in beeld gebracht worden om zo ontstekingen op te sporen.

Voorbereiding?

Voor dit onderzoek moet je je niet speciaal voorbereiden en je hoeft niet nuchter te zijn. Je mag dus gewoon eten en drinken en je gebruikelijke medicatie nemen. Indien je zwanger bent of borstvoeding geeft, moet je dit vooraf melden. Metalen voorwerpen kunnen het onderzoek verstoren. Er zal gevraagd worden om sieraden, horloges en piercings uit te doen.

Na het toedienen van de radioactieve stof is het belangrijk om veel te drinken. Ga vlak voor het tweede deel van het onderzoek naar het toilet. Om het bekken goed in beeld te brengen moet de blaas namelijk leeg zijn.

Hoe verloopt het onderzoek?

Het onderzoek bestaat uit 2 delen, met tussenin een wachttijd:

Deel 1:

  • Er wordt een radioactieve stof toegediend via een infuus in de arm.
  • Indien er beelden nodig zijn van de doorbloeding, worden er al meteen opnamen gemaakt.

Dit deel van het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Wachttijd

Om het skelet goed zichtbaar te maken op de beelden moet de radioactieve stof eerst opgenomen worden door de botten. Dit duurt ongeveer 3 tot 4 uur. Intussen mag je de dienst verlaten. Drink tijdens de inwerktijd 1 tot 2 liter water.

Deel 2:

  • Er wroden beelden gemaakt van de te onderzoeken lichaamsdelen. Het is belangrijk dat je zo weinig mogelijk beweegt.
  • Er wordt gecontroleerd of alle beelden duidelijk zijn. Indien nodig worden extra beelden genomen.

Dit deel van het onderzoek duurt ongeveer 20 tot 60 minuten.

Mogelijke risico's en verwikkelingen?

Een botscan is veilig en pijnloos. De hoeveelheid radioactiviteit is gering. De stoffen die toegediend worden zijn streng gecontroleerd en geven geen bijwerkingen. Allergische reacties komen vrijwel nooit voor.

Uitslag en nazorg?

Na afloop mag je meteen naar huis. Je mag zelf met de wagen rijden. Na het onderzoek is het belangrijk dat je nog een tijdje veel blijft drinken om de radioactieve stoffen uit het lichaam te verwijderen.

Het verslag van het onderzoek zal worden opgestuurd naar je behandelend arts. Deze zal de resultaten samen met je bespreken.

Zit je nog met vragen, stel ze gerust aan de verpleegkundige of de arts!